فرمت فایل های مجاز: .jpg, .gif, .jpeg, .png, .pdf

لغو