هاست لینوکس شرکتی

LC-1GB


میزان فضا = 1 گیگابایت
پهنای باند ماهیانه = 15 گیگابایت
اکانت اف تی پی = نامحدود
اکانت ایمیل = نامحدود
تعداد دیتابیس = نامحدود
تعداد ساب دامین = نامحدود
تعداد پارک دامین = نامحدود
تعداد ادد دامین = 1 عدد
کنترل پنل = سی پنل

LC-2GB


میزان فضا = 2 گیگابایت
پهنای باند ماهیانه = 30 گیگابایت
اکانت اف تی پی = نامحدود
اکانت ایمیل = نامحدود
تعداد دیتابیس = نامحدود
تعداد ساب دامین = نامحدود
تعداد پارک دامین = نامحدود
تعداد ادد دامین = 1 عدد
کنترل پنل = سی پنل

LC-5GB


میزان فضا = 5 گیگابایت
پهنای باند ماهیانه = 60 گیگابایت
اکانت اف تی پی = نامحدود
اکانت ایمیل = نامحدود
تعداد دیتابیس = نامحدود
تعداد ساب دامین = نامحدود
تعداد پارک دامین = نامحدود
تعداد ادد دامین = 1 عدد
کنترل پنل = سی پنل

LC-10GB


میزان فضا = 10 گیگابایت
پهنای باند ماهیانه = 100 گیگابایت
اکانت اف تی پی = نامحدود
اکانت ایمیل = نامحدود
تعداد دیتابیس = نامحدود
تعداد ساب دامین = نامحدود
تعداد پارک دامین = نامحدود
تعداد ادد دامین = 1 عدد
کنترل پنل = سی پنل