هاست لینوکس حرفه ای

LS-1GB


میزان فضا = 1 گیگابایت
پهنای باند ماهیانه = 10 گیگابایت
اکانت اف تی پی = نامحدود
اکانت ایمیل = نامحدود
تعداد دیتابیس = نامحدود
تعداد ساب دامین = نامحدود
تعداد پارک دامین = نامحدود
تعداد ادد دامین = 0 عدد
کنترل پنل = سی پنل

LS-2GB


میزان فضا = 2 گیگابایت
پهنای باند ماهیانه = 20 گیگابایت
اکانت اف تی پی = نامحدود
اکانت ایمیل = نامحدود
تعداد دیتابیس = نامحدود
تعداد ساب دامین = نامحدود
تعداد پارک دامین = نامحدود
تعداد ادد دامین = 0 عدد
کنترل پنل = سی پنل

LS-5GB


میزان فضا = 5 گیگابایت
پهنای باند ماهیانه = 50 گیگابایت
اکانت اف تی پی = نامحدود
اکانت ایمیل = نامحدود
تعداد دیتابیس = نامحدود
تعداد ساب دامین = نامحدود
تعداد پارک دامین = نامحدود
تعداد ادد دامین = 0 عدد
کنترل پنل = سی پنل

LS-10GB


میزان فضا = 10 گیگابایت
پهنای باند ماهیانه = 100 گیگابایت
اکانت اف تی پی = نامحدود
اکانت ایمیل = نامحدود
تعداد دیتابیس = نامحدود
تعداد ساب دامین = نامحدود
تعداد پارک دامین = نامحدود
تعداد ادد دامین = 0 عدد
کنترل پنل = سی پنل